english GATE
Strona głównaProdukcja telewizyjna i filmowaEventsProjekty UEMarketing miejscKlienciKontakt

GATE jest ekspertem w zakresie funduszy UE. Doświadczenie budowaliśmy w realizacji kampanii nformacyjno-promocyjnych, badań, strategii i szkoleń. Jesteśmy doradcą na etapie poszukiwania źródeł finansowania, przygotowania projektu, napisania wniosku, skonstruowania budżetu, a następnie zarządzania projektem, jego rozliczenia i sprawozdawczości. Potrafimy więc nie tylko  profesjonalnie zarządzać projektem, ale przede wszystkim specjalizujemy się w jego rozliczeniu i sprawozdawczości. Warto dodać, że realizowane przez nas projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawsze uzyskiwały pozytywną ocenę Instytucji Wdrażających oraz organów kontrolnych.

Obecnie prowadzimy dwie kampanie informacyjno – promocyjne na terenie województwa łódzkiego. Pierwszy z projektów to Szkoła życia”, realizowany w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dotarcie do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, z informacją o możliwościach uaktualniania wiedzy i podnoszenia wykształcenia, odpowiadającego potrzebom nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.gate.com.pl/szkolazycia

Drugi projekt to „Uniwersytet Przedszkole ", realizowany w ramach Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadrzędnym celem projektu jest propagowanie wartości wychowania przedszkolnego wśród rodziców dzieci w wieku 3 - 5 lat. Wszystkie niezbędne materiały dotyczące kampanii informacyjno – promocyjnej znajdują się na stronie: www.gate.com.pl/przedszkole

Firma GATE odpowiadała również za produkcję 35-ciu reportaży w ramach projektu "Tacy sami", Poddziałania 7.2.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bohaterami reportaży były osoby niepełnosprawne. które odniosły sukces w życiu zawodowym. Kampania informacyjno - promocyjna, w ramach której emitowane były reportaże na antenie TVP Poznań, realizowana była na terenie województwa wielkopolskiego.

Firma odpowiadała także za realizację produkcji 21 odcinków reportaży w ramach projektu "Potrzebni od zaraz", Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bohaterami reportaży były aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne. W ramach zaplanowanej kampanii na terenie województwa małopolskiego, wyemitowano na antenie TVP Kraków cykl pięciominutowych reportaży.

Ponadto, firma GATE była podwykonawcą w projektach finansowanych ze środków  UE:

  • ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pt.: "W pełni zaradni" w ramach Działania 1.4 SPO RZL finansowanego ze środków UE -EFS i PFRON.      
  • produkcji cyklu 78 - reportaży telewizyjnych o osobach niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu pt.: "Niepokonani" w ramach Działania 1.4 SPO RZL finansowanego ze środków UE -EFS i PFRON.
  • reklamy społecznej produkowanej na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Reklama zachęcała pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Spot był realizowany w ramach projektu pt. "Promocja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i finansowany przez EFS.

 

Wstecz
Do góry